Shadow
Slider

STAVBA LETADEL

Chcete si postavit vlastní letadlo ze stavebnice? Poskytneme Vám odbornou pomoc, nářadí i prostory.

PODPORA PŘI STAVBĚ


Podpora při stavbě stavebnic ULL, LSA letadel

STAVEBNÍ BOX
PRO VÁS


Pronájem stavebního boxu

SPECIALIZOVANÉ
NÁŘADÍ


Při práci používáme specializované nářadí

ZKUŠENÝ PERSONÁL


Velmi zkušený personál

PODPORA PŘI
REGISTRACI


Ve chvíli, kdy bude letadlo hotové, pomůžeme Vám s jeho registrací.

MÁTE ZÁJEM O SESTAVENÍ LETADLA,
PORADENSTVÍ, NEBO O PRONÁJEM BOXU?